För ett rättvist Kristianstad

Sverige ska vara ett gott land att leva i för alla. För att detta skall vara möjligt krävs det att demokratins tankar får blomma upp på arbetsplatserna. På 2000-talet kan vi inte fortsätta att låta ett fåtals vinstkrav bestämma över alla oss som arbetar. 2000-talet skall tillhöra arbetarklassen!

Arbetsplatser i Sverige och i Kristianstad försvinner. Inom sjukvården. Inom omsorgen. Inom industrin. När har vi röstat om detta? Kommunistiska Partiet vill vända den negativa utvecklingen genom politiska beslut. Vi vill försvara de rättigheter och förmåner som arbetarklassen vunnit mot borgerliga och socialdemokratiska försämringar.

Läs mer om kommunisterna i Kristianstad

Nyheter & artiklar

2018-11-15
Ur Kristianstadskommunisternas program: Omsorg åt alla Omsorgsnämndens politiker i Kristianstads kommun vill skapa heltidstjänster och slopa delade turer. Men utan att sätta till...
2018-10-26
Vad är viktigt för folket, förutom fred? Klimat och miljöfrågor Pensionen Välfärden - Vård omsorg och skola - försörjning och bostad Arbetsvilkor - arbetstid -...
2018-09-30
https://m.youtube.com/watch?v=AKhRB4VCcCM

Sidor