Kommunalt program

Kommunisterna i Kristianstad har tagit fram ett lokalt politiskt program som vi sprider till kommunens invånare. Du kan ta del av några av punkterna nedan. Du kan också läsa hela programmet i PDF-format.

Trygghet i samhället - Trygghet på jobben

Arbete åt alla

• Dela på jobben - 30-timmarsvecka med full lön nu
• Förtur till jobben för de som bor i Sverige..
• Sänk pensionsåldern och höj pensionerna till 15000 ut
• Förbjud bemanningsföretag
• Arbetsförmedlingen ska själv ordna arbetsmarknads/yrkesutbildning - inga vinstdrivande utbildningar
• Arbetarlön till fackliga företrädare - ingen koppling till partipolitik

Bostad åt alla

• Bygg bort bostadskön med kommunala byggbolag
• Bostad är en rättighet – inte en handelsvara. Stoppa utförsäljning av allmännyttans bostäder, gör ABK icke-vinstdrivande.
• Upprustning/nysatsning på samhällsservice och fritidsaktiviteter i våra bostadsområden. Idrott och kultur åt alla

Vård och omsorg likvärdig för alla

• Förbättra villkoren för alla som arbetar inom vård och omsorg, anställ mer personal, höj lönerna, förkorta arbetstiden och inför demokrati på arbetsplatserna
• Låt allmännyttan driva all verksamhet inom vård och omsorg, dvs. avskaffa dagens vinstdrivande företag

Likvärdig, rättvis skola för alla

• Förstatliga skolorna så att det blir en likvärdigt utbildning i hela kommunen och i hela landet
• Förbjud såväl religiösa som andra friskolor och privata utbildare
• Slopa individuella löner.

Ett land för alla

• Återinför gränskontrollerna. Stoppa inflödet av vapen och narkotika. Sverige ut ur EU
• Militär alliansfrihet - värnpliktsförsvar
• Ekonomisk demokrati. Avskaffa marknadsekonomin

Ta pengarna där de finns

• Sänk skatten för oss med låg inkomst - ta istället från storföretag, banker och de rika.
• Stopp för fallskärmar till de styrande - arbetarlön till politikerna.
. Ta bort interndebitering, upphandling och annat tidsslöseri.