15 000 i månaden i pension till alla.

Insändaresvar 17/4 i Kristianstadsbladet av vår medlem Bo Samuelsson.

2018-04-19

Carolin Dahlman påpekar, helt riktigt, i Kb 11 april "att en miljon pensionärer har inkomster kring fattigdomsgränsen.Och att politikerna får skärpa till sig och bry sig om de äldre."

Hittills har inte presenterats någon lösning alls till nytt pensionssystem.Den blocköverskridande pensionsgruppen har absolut inte gjort något radikalt i frågan. Nu finns ett potentiellt krav från oss pensionärer ute i landet: Minst 15 000 kr i månaden efter skatt! Till alla pensionärer.

Det är fullt realistiskt krav, i nivå med det gamla ATP-systemet. Det gamla ATP-systemet var fullt ut finansierat ända fram till 2011, då systemet gjordes om 1995. Där borde funnits drygt 600 miljarder i potten.

Då miljonprogrammet byggdes, för att tillgodose industrins behov av arbetskraft i början på 70-talet, finansierades byggandet till allra största delen med ATP-fonder. Där utgick inga statliga subventioner. I dag snurrar våra pensionspengar runt på börsen, förvaltade, i bästa fall, av 900 börsspekulantbolag! Till ingen samhällsnytta alls. Och oegentligheterna i förvaltandet är mer regel än undantag.

Till och med förre justitieminister har figurerat i förskingring av pensionspengar. Och samtidigt effektiviseras det inom samhällets alla verksamheter. En effektivisering som är helt frikopplad från välfärden. Resultat, produktionsöverskotten koncentreras hos fåtalet. Ingen tror väl för ett ögonblick att samhällsekonomin kollapsar om pensionerna skrivs upp till dräglig levnadsnivå?

Bo Samuelsson

medlem i PRO