Ulf Johansson

2020-09-09

Idag lämnade Ulf Johansson Kommunistiskapartiet .
Vi tackar honom för de 49 år som
han troget tjänat partiet och önskar honom lycka till !
MED KAMRATLIGA LYCKÖNSKNINGAR
Kristianstadsavdelningen