Äldreboende byter utförare

Äldreboende byter utförare under pandemin är inte bra anser kritiker(kbl)

2020-05-25

Det kan man nog hålla med om!
Jag skulle tro att det är de hårda värdena som var avgörande, det vill säga pengarna.Man kan inte få bättre vård för de äldre med minskade resurser,att de aldrig kan lära sig politikerna.Sedan kan de snacka om mjuka värden,va är det? De äldre kanske?