Studiedag om kapitalismen och Sveriges ekonomi.

Från blandekonomi till finansdiktatur.

2018-05-05

Nationalekonomen Bertil Kilner berättade i lördags om Sveriges utveckling till dagens finansdiktatur. Med utgångspunkt i Karl Marx värdelära, fick vi en gedigen genomgång av baklängesrevolutionens bakgrund i kapitalismens utveckling. Avregleringar av finanssektorn ledde till nedrustning av välfärden. Frågor kring devalvering, skuldkvot och överskottsmål fick sin förklaring. Jakob Kilner fortsatte med hur kapitalistiska synsätt förs in i offentlig sektor genom privatiseringar och att budget ska styra istället för behov, även kallat NPM, New Public Management. Deltagarna berättade kring hur denna odemokratiska styrmetod tar bort arbetsglädjen och skapar stress och ineffektivitet. Stress skapad av vårt ekonomiska system, till ingen nytta. Med många frågetecken uträtade fick Bertil och Jakob Kilner varma applåder av deltagarna.