Blomstervandring vid Helgeå.

2018-06-20

Kjell-Arne Olsson guidade sakkunnigt på kommunisternas årliga blomstervandring, denna gång vid Helgeåns utlopp. Sandnejlika var en av de rariteter, som växer på de magra sandmarkerna. Historier om skeppsbrott och mirakulösa räddningar ackompanjerade havets brus vid fikat.