Låt alla betala, även de rika.

Claes Truedsson och Bo Samuelsson svarar 26 maj 2018 Kristianstadsbladets Carolin Dahlman

2018-06-11