K valaffischer

kristianstadsmodellen skrota den
kristianstadsmodellen skrota den

Så är kommunisternas valaffischer på gång.

2018-08-12
ABK ska inte plundras
Kollektivtrafiken gratis
Rådhus, badhus, gallerian
Ta hand om sjuka och arbetslösa