Debatt mot Sverigedemokraterna

För tredje valet i rad debatterade Kommunisterna och Sverigedemokraterna i Kristianstad

2018-09-01

För tredje valet i rad debatterade Kommunistiska Partiet och Sverigedemokraterna mot varandra i Kristianstad i lördags, 1 september. Vad skall vi göra åt de orättvisor som har ökat i samhället, undrade debattörerna Ulf Johansson, K och kommunalrådet Niclas Nilsson, SD och vi i publiken.

Bostadsbristen, omsorgens ökande sjuktal, invandringspolitiken och försvunna industrijobb var frågor som diskuterades.
SD menade att många av problemen är invandringens fel, men att jobben och bostadsbyggandet kan marknadsekonomin lösa. Man försvarade sin överenskommelse, Handslaget, med de andra kommunpolitikerna om ombyggnaden av Rådhuset för en halv miljard och byggtillståndet för öststatsbunkern Gallerian.
- Bostadsbristen beror på den ökade flyktinginvandringen och för lite bostadsbyggande men detta åtgärdar sig själv utifrån marknadskrafternas balanserade effekt enligt SD
Ulf svarade att Sverige hade haft en sorts av socialism i bostadsbyggandet under 1965-1975 i form av miljonprogrammet. Det var inte marknaden, utan politiska beslut att det kommunägda ABK byggde bort tusentals bostäder dessa år.
- Hur skall vi minska stressen i omsorgen och på andra arbetsplatser, som skapar stress och utarbetade sjuka människor ? Är ni i SD beredda att riva upp Kristianstadsmodellen i omsorgen, frågade Ulf Johansson.
.Personalen på CSK och namninsamlingen på över 500 underskrifter för 30 timmars vecka kände SD till och hade till och med även pratat med anställda. Genomförandet av 30 timmars-vecka med bibehållen lön kostar för mycket och det finns inga pengar till detta, menade SD.
Kommunisterna svarade att det saknas arbetsplatsdemokrati. Det sitter välavlönade folk uppe i hierarkierna och bestämmer över personalen. Avskeda dessa och minska administrationen. SD måste lyssna på folket och riva upp beslutet om Kristianstadsmodellen. Om man respekterar personalens önskemål inför man 30 timmars-veckan.
Pengar finns, Sverige har blivit dubbelt så rikt sedan år 2000, det är fördelningen som är felaktig.
- Industrijobben försvinner till utlandet vad skall vi göra åt detta ?
Jobben försvinner för att det finns billigare arbetskraft utomlands. För att behålla jobben behöver vi en god näringslivspolitik med anpassade skatter och billig arbetskraft. Högteknisk produktion håller företagen kvar i landetoch det händer också att företagen återvänder till Sverige, menade SD.
Ulf svarade med vad som behövs är mer demokrati. Vi kan inte tillåta en liten enormt rik klick bestämma över framtiden. För att vara ett självständigt land behöver vi vara självförsörjande med en livsmedelsproduktion som kan försörja landet. Som det är nu flyttar livsmedelsföretagen utomlands. Skall vi bara acceptera detta och ropa efter marknadskrafternas hjälp. Vi behöver mer demokrati och det är därför jag är kommunist avslutade Ulf denna fråga.
SD bjöd på en mycket mager blandning med ytterst få ( inga ) nya ingredienser.
Lita på det rika näringslivets goda ambitioner, lita på facket och sänk skatterna för företagen. Och hoppas att svenska företag flyttar tillbaka till Sverige var den smaklösa soppan som SD serverade.
Mot detta ställde Kommunistiska Partiet en folkhemsliknande socialism där arbetsplatsdemokrati, bostäder och trygghet är ledstjärnor för en rättvis fördelad välfärd, där grunden är
"det ekonomiska fåväldets fall " som Per Albin Hansson uttryckte det i sitt folkhemstal. Sammanfattningsvis frågade Ulf Johansson
- ska vi satsa på marknadskrafter eller demokrati.
För publiken var det lätt att välja efter att ha hört debattörernas argument.
Debattledaren Björn Söder avslutade med förhoppningen att traditionen med valdebatter mellan kommunisterna och sverigedemokraterna fortsätter nästa val.

Se filmklipp från valdebatten

Publicerat av Maxsson Mauritz Lördag 1 september 2018