klimatprogram utkast

inför möte tis 30 okt

2018-10-26

Vad är viktigt för folket, förutom fred?

Klimat och miljöfrågor

Pensionen

Välfärden - Vård omsorg och skola - försörjning och bostad

Arbetsvilkor - arbetstid - fritid

Låt oss titta på det övergripande klimatförändringarna.

Hur reagerar processer i obalans?

Hur ställa om lokalsamhället för de annalkande klimatförändringarna?
Studio 1-torsdag 11/10 kl.16-17.45. Programmet hämtas på SR Play P1. https://sverigesradio.se/avsnitt/1161025
Dra fram "spaken till ca 62 min. Intervjuen är ca 6 min.

Pernilla Hagberth KTH presenterar i intervjuer tre senarier.

* Kollaborativ ekonomi: lokal självförsörjning, dela på resurser.
Hur med ägandet?

* Automatisering: effektiv resursanvändning
Minska arbetstiden , 10 timmar i veckan

* Cirkulär konsumtion/flöde: Återbruk.

Detta är sådana frågeställningar forskningen, kvart över tolv, börjar
fundera kring. Insikten växer långsamt fram även bland forskare.
Kapitalismen kan inte lösa problemen.

Det är viktigt att se Klimat och miljöproblemen som draghjälp för oss
som kämpar för ett socialistiskt samhälle. Hur kommer klimat och miljö-
problemen forma klasskampen?

LOkalsamhället

Felsatsningen
Varför inte börja med det nya köpcentret som exempel på helt fel
satsning med hänsyn till klimat, miljö och övriga behov.

Exempel:
Här tas värdefull mark för jordbruk i anspråk.
Satsningen bygger på tillväxt- import, transporter för distribution och
för realiseringen/försäljningen.

Hur borde det vara?
(Diskussionen bör utgå från att vi bortser från privata
ägandet. Förutsättningslöst.)
Där borde jordbruksmark tas i anspråk för närproduktion och
självförsörjning.

( I dag vet jag att man inte ska plöja åkern t ex.
Vet det finns teknik att odla utan att röra om för mycket i myllan.
Metangasutsläppet)

Gärna krav på kommunalt drivna jordbruk. Inventera hur
jordbruksproduktionen är "organiserad" i NÖ Skåne t ex.

Det finns några småbönder som odlar med gammaldags utsäde
(tåligare) som kräver större arealer för samma volym t ex.

Exempel på lämplig odling i kommunal regi.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1142842.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1164969

Färska närproducerade varor kunde realiseras (försäljas) i den nybygg-
da Gallerian i centrum, typ saluhall. Motverkar utarmning av stadskär
nan.
Arbete, boende kultur, idrott?
Övergripande planering av lokalsamhället
Försörjning på orten du bor. Minska jobbpendlandet.

Adresser till organisationer som har miljö på dagordningen.
Tyvärr verkar alla , utom Hushållningssällskapet, bara finnas på några få orter.

https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss
http://www.jordensvanner.se/
https://hushallningssallskapet.se/
https://www.lu.se/search?tab=courseandprogram&query=klimat+och+milj%C3%B...