Boksamtal

Anders Carlsson besökte i torsdags 14/2 Kristianstad och pratade inför 25 st vetgiriga kring sin bok, " Resa in i det okända ". Boksignering avslutade diskussionerna kring hur ett folkuppror övergick i stelnat byråkratvälde, som omvandlade Sovjet till ett kapitalistiskt fåvälde. Hur ska folket behålla makten?

2019-02-17

Intressanta diskussioner kring hur folkuppror omvandlades till stelnad byråkrati.