Debatt om omsorgen

Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg svarar Cristian Olave kp. Vars replik också kommer nedan.

2019-04-05

”Jag tar gärna ett pass på Demenscentrum”
VÅRD
Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg svarar på Kommunistiska partiets insändare om bristerna på Charlottesborgs Demenscentrum.
Svar på Kommunistiska partiets insändare 18/3. Kommunistiska partiet ifrågasatte i måndagens tidning den resursförändring som gjorts på Charlottesborgs Demenscentrum under slutet av föregående år, med anledning av den anmälan som nu gjorts till Arbetsmiljöverket från en av avdelningarnas skyddsombud.
Vi tar givetvis allvarligt på att personalen upplever brister i sin arbetsmiljö och svårigheter att hinna med sitt viktiga uppdrag. Förvaltningen har tillsammans med ansvariga enhetschefer vidtagit flertalet åtgärder för att tillmötesgå personalen, däribland översyn och omfördelning av arbetsuppgifter till andra funktioner och andra tider. Samtidigt har vi en budget att förhålla oss till i vårt uppdrag och utifrån detta har cheferna gjort vad man kunnat hittills. Nu inväntar vi Arbetsmiljöverkets svar och vidtar därefter skäliga åtgärder.
I insändaren ifrågasattes också politikernas vilja och förmåga att se verksamheten. Jag besökte själv Charlottesborgs Demenscentrum så sent som för två veckor sedan och fick en möjlighet att se den välskötta verksamhet som bedrivs. Både personal och chefer utför ett ovärderligt arbete för våra äldre. Jag strävar efter att ha en god inblick i den verksamhet som våra beslut berör och jag tar gärna ett pass, natt som dag, på Charlottesborgs Demenscentrum framöver.
EMELIE NYBERG (M)
ORDFÖRANDE OMSORGSNÄMNDEN

Cristian Olave Perez:
Efter att kommunisterna protesterat mot neddragningen på Charlottesborgs demenscentrum svarade omsorgsnämndens ordförande, Emelie Nyberg i Kristianstadsbladet den 23/3 ”jag tar gärna ett pass, natt som dag, på Charlottesborgs demenscentrum framöver.” Förhoppningsvis ser hon då att de personalbesparingar som gjorts måste rivas upp.
Emelie Nyberg hänvisar till budgeten. Men faktum kvarstår att kommunen hade ett överskott förra året på 109 miljoner kronor. Om kommunfullmäktigeledamöterna vill ha en mänsklig äldrevård, vad är då problemet? Öka omsorgens budget. Anställ fler, så inte vårdarna själva blir sjuka.
Såvitt jag förstår, säger sig både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vilja ha en bättre äldrevård i kommunen. Såvitt jag förstår, har S och SD majoritet i kommunfullmäktige. Och såvitt jag förstår, har de då möjlighet att rösta för en ökad budget för omsorgen, vilket skulle riva upp besparingen på demenscentrum. Nu ligger det på er att göra slag i sak.