Ge jobben till de som redan bor här

INTEGRATION

2019-08-12

Moderaternas talesman Maria Malmer Stenergard kritiserar regeringens migrationspolitik i en insändare i Kristianstadsbladet. Hon beskriver misslyckandet att integrera de senaste årens flyktingar i samhället och pekar på att många inte har jobb, Kommunistiska Partiets Claes Truedsson svarar.
2018 hade Sverige 106 000 EU-medborgare som registrerat sig som arbetare i Sverige med många gånger usla löner. Samtidigt är arbetslösheten på exempelvis Gamlegården femtio procent.
Varför inte erbjuda flyktingarna jobben istället genom att stänga gränserna för arbetskraftsimport? Trots att det går emot EUs regler om fri rörlighet för arbetskraft. Den lösningen skulle innebära en snabbare integration, och göra det lättare för flyktingarna att rota sig i landet. Detta skulle dessutom lätta på kommunernas ekonomi, då dessa inte skulle behöva betala ut så mycket i försörjningsstöd. Vidare kommer i så fall skatteunderlaget för kommunerna att förbättras. Vilket nog är ganska välbehövligt, eftersom staten redan har vältrat över stora kostnader till dessa.
Men jag kan inte förstå att Moderaterna tycker att anhöriginvandring, det vill säga maka, make, sambo och barn, är en viktig fråga. Eftersom det redan nu ställs vissa krav på de som vill ta hit anhöriga. Bland annat att den ska kunna försörja sig själv. Nog är väl EU arbetskraftsimporten ett mycket större problem? Fast moderaterna sparkar hellre nedåt.
CLAES TRUEDSSON
KOMMUNISTISKA PARTIET, KRISTIANSTAD