Greta Thunbergs upprop till klimatstrejk

2019-08-17

Anders Gustavsson ojar sig på ledarsidan i Kristianstadsbladet över Greta Thunbergs upprop.
Han hänvisar bland annat till LO,SECO och TCO:s ljumma intresse. Men att facktopparna är ointresserade, beror ju på att de mer eller mindre
är köpta av Svenskt Näringsliv(fd:SAF).De har inget
intresse av en bättre miljö, de tänker bara på sig själva. Dessutom har man ju förbjudit strejker. Man kan man inte särskilja politisk och ekonomisk makt, som Anders Gustavsson gör. Ekonomin påverkar politiken och
politiken påverkar ekonomin. Det är bara så ,även
om förnekarna hävdar motsattsen. Jørgen Randers professor i miljöstrategi Handelshögskolan Oslo, hävdar att man inte kan låta jakten på maximal profit få styra sådana saker
som jordbruk, skogsbruk och jakt på mineraler och så vidare. Vi har inte råd att utarma jordens resurser.
För att åstadkomma detta måste vi planera noggrant, för att göra så liten åverkan på naturen och miljön som möjligt. Det vill säga planhushållning(det är som att svära i kyrkan, hos Nyliberalerna).
En förutsättning för detta är att folk engagargerar sig. Och talar om för makthavarna vad det är man vill.
Då är ju faktistiskt en strejk, det bästa vapnet för alla som vill värna om miljön.
Sedan får Gule Ylva och Company(Ylva Johansson och regeringen) säga vad de vill.

Claes Truedsson