Hitler gjorde sig av med kommunister

Bo Samuelsson skriver i Kristianstadsbladet

2019-08-14

Replik Kommunismen som ideologi och jämförelsen med fascism är minst sagt motsägelsefullt. Det första Hitler gjorde var att göra sig av med just kommunister.
Sylvia Asklöf Fortells svar på Jimmy Vulovics krönika i KB 3/8, om jämförelse mellan Nazism och Kommunism är ett slag i luften.
Dock, nu när arkiven från forna Sovjettiden är fritt tillgängliga, är det bra att frågan lyfts. Lite förvånande då att en proffsskribent, som Asklöf Fortell, formulerar text så dåligt underbyggt.
När det gäller S.A.F:s åsikt om slakten av den ryska adeln, minns då den framväxande borgarklassen i Frankrike revolterade, 1789, med Hasse Alfredsons ord, ”Man högg huvudet av adeln som limpskivor”!
Då bör man ha i minnet att de samtida bondeupproren skördade långt mer döda än giljotinen i Paris. I Ryssland var adeln och Tsar Nikolaj II fortfarande den klass som hade makten 1917.
Då Bolsjevikpartiet gick i bräschen för att revoltera mot tsarväldet under revolutionsåret 1917 skedde det utan blodspillan. Med undantag för revolten i Moskva.
Direkt efter avskaffades dödsstraffet. S.A.F rycker ett citat av Trotskij, en av förgrundsgestalterna i Bolsjevikpartiet: ”Det finns inget omoraliskt i att proletariatet gör sig av med en klass som håller på att kollapsa- det är dess skyldighet”.
Men, då fanns, förutom Tsar Nikolaj II, en adel, oförmögen att modernisera det halvt feodala Ryssland, där industrialiseringen knappt tagit fart.
Med en liten industrikapitalistklass, till 50 procent utländsk och en liten, knappt läskunnig arbetarklass.
80 procent av landets befolkning var bönder, med för små jordlotter, inriktat på naturahushållning.
Om inte Bolsjevikpartiet och till en början, socialdemokrater bland annat, tagit makten, hade då inte ett framväxande industrikapital avslutat adeln som maktfaktor?
Hur skulle industrialisering och utveckling av landet gå till utan mat till arbetarna?
Till sist: Kommunismen som ideologi och jämförelsen med fascism är minst sagt motsägelsefullt. Det första Hitler gjorde var att göra sig av med just kommunister. Kommunismens grundtanke är att frigöra människan bland annat från lönearbetet. Fascismen är dess raka motsats.
BO SAMUELSSON
MEDLEM I KOMMUNISTISKA PARTIET