MILJÖ

Miljötankar som inte tillför något

2019-08-12

Det socialdemokraterna Fredrik Winberg, vice ordförande i byggnadsnämnden och Helen Persson, vice ordf i miljö och hälsovårdsnämnden, skriver i Kristianstadsbladet, 26/6, om att lägga ansvar på den enskilde medborgaren när det gäller klimatförändringarna, är som när tjuven pekar åt motsatt håll och ropar ”ta fast tjuven”, skriver Bo Samuelsson, Hässleholm
FN:s klimatpanel pekar tydligt ut att det ekonomiska system, där tillväxten är guden, inte kan fortsätta. Att ny teknik inte på långt när räcker som lösning på utplundringen av jordens resurser och klimatförändringar. Även svenska forskare har insett samma sak. Där har man utarbetat tre modeller för planmässig produktion för behov istället för maximal profit.
Någon förvaltning, som krävs för att se till att den expanderande ekonomin inte överskrider naturens begränsningar, har vi ännu inte sett röken av under den kapitalistiska industrirevolutionens framfart. Nu har vi, på individnivå, åtagit oss att till exempel källsortera, vilket i praktiken gynnar förpackningsindustrin, återvinningsindustrin och underlättar för monopolkapitalet att fortsätta producera där det för dagen är mest lönsamt. Och fortsätta transportera råvaror, halvfabrikat och färdigförädlade konsumtionsvaror kors och tvärs runt jordklotet.
Artikelförfattarna uppmanar oss bland annat att välja närproducerat från gårdsbutiken. Att besöka gårdsbutiken utan bil blir ju omöjligt när den ena busslinjen efter den andra läggs ner på landsbygden Dessutom är ju självförsörjningsgraden minimerad. Maten transporteras från världens alla hörn.
Om Winbergs och Perssons lösning på klimatförändringar och överkonsumtion är Socialdemokraternas framtida miljöpolitik så kommer vi fortsätta uppmanas köpa ihjäl oss. Winberg och Persons klimatresonemang tillför inte klimatdiskussionen ett smack. Snarare tvärtom.
BO SAMUELSSON
HÄSSLEHOLM