Planering av Centrum i Kristianstad

2019-08-22

Nu förs två diskussioner i Kristianstad, när det gäller planering utav centrum.Dels var ska ett nytt badhus ligga ,och vad ska göras för att skapa ett levande centrum?
Problemet är att man inte tar ett samlat grepp om
planeringen av stadskärnan . Man låter de stora fastghetsägarna husera fritt. Man höjer hyror skyhögt för affärsägarna i stan.Säljer och köper fastigheter, som om det vore aktier. Utan en tanke på att skapa ett levande centrum.Man skulle kunna tro att Liemannen varit framme,när man ser hur många affärslokaler som står tomma.
Man måste få en struktur på stadskärnan.Ett helhetsgrepp.Kommunen måste ta ett fast grepp och planera citykärnan i sin helhet .Den heliga marknaden kommer inte att ta något ansvar.De tänker endast på maximal profit.Jag var själv på ett möte som kommunen anordnade.De flesta utav de små affärsägarna var närvarande och de var mycket oroliga över utvecklingen.Utvecklingen
att fastighetsägarna driver upp hyrorna så mycket
att många affärsägare inte ser sig ha råd att bedriva sin verksamhet i centrum.Då trädde Pierre Månsson fram och förklarade att kommunen skulle hjälpa till att försöka få folk till stan.Men vi måste låta de heliga marknadskrafterna råda, något som hans partikamrat Rolf Terve inte håller med om.Senare beskyllde Pierre Månsson Rolf Terve att vara nästan kommunist,med femårsplaner och annat Sovjetiskt hopkok.Jag uppfattar nog Rolf Terve som en pragmatiker ,som ser helheten och verklighetsnära perspektiv. Från fastighetsägarna fick vi höra att om man inte har så mycket varor i affärerna i centrum, kommer det inte så många kunder.
Sanningen är snarare att de höga hyrorna gör det omöjligt att bedriva handel i stadskärnan.
Ett annat problem är att man etablerar flera externa köpcentrum runt Kristianstad.Utan att tänka på att det inte finns obegränsad köpkraft i och runt stan.
När det gäller frågan om var badhuset ska placeras, står Kommunistiskapartiet fast vid vårt krav. Att renovera det nuvarande och bygga flera mindre badhus i de större kransortena i kommunen, samt Gamlegården och Österäng.
Flytta inte Högskolan, den ligger bra ute på Näsby som ett Campus, med goda möjligheter för expansion.
Planering heter ledordet, kommunen måste ta sitt
ansvar och planera helheten.Något som Kong
Christian IV gjorde när han och hans arkitekter skapade den nya staden.
Vi saluterar Kong Christian!