Ett nytt hållbart samhälls system

2019-09-24

Politikerna försöker övertyga oss vanliga dödliga, att
man börjar närma sig klimatmålen.
Men där har de helt fel. Det nuvarande systemet med krav om ständig tillväxt måste avskaffas. Och ersättas av ett rättvist system som fördelar resurser lika efter folks verkliga behov. Det är inte bara vi kommunister som har konstaterat det, utan många framstående klimatforskare har kommit till samma slutsats.
Igår talade Greta Thunberg inför FN:s Generalförsamling: