Pensionsuppror

Pensionärer i gula västar åker till Stockholm
NU FÅR DET VARA NOG HERR STATSMINISTER!

2019-09-25

De kräver minst 16000 kr /mån i pension efter skatt!