Vart tar Arbetsgivaravgiften vägen?

2019-09-14

Idag betalar arbetsgivaren in en summa som motsvarar 31,42 % av lönen för varje anställd
till Staten .Detta efter en uppgörelse mellan staten, fackföreningarna och arbetsgivarna.
Avgiften ska kompensera uteblivna löneökningar
Och skulle gå till pensioner, föräldra-, sjuk-, arbetsskede-, och arbetslöshetsförsäkring.
Denna avgift uppgår idag till 591 miljarder kronor.
1996 infördes allmän löneavgift , som blev en ren skatt till statskassan. Allmän löneavgift uppgår idag till 20 % av staten skatteinkomster.Man använder denna så kallade avgift till bla jobbskatteavdrag , EU avgift och diverse annat.
Försäkringskassan började jaga folk med sjukpenning redan 1990, med motiveringen att man måste spara, trots att FK hade ett överskott på ca 10 miljarder kr årligen. Plötsligt upptäckte man att detta syntes i bokföringen och då minskade man det så att delen till Försäkringskassan och vipps var överskottet borta.
Den enda delen av arbetsgivaravgiften som är öronmärkt är pensionerna, dvs den del som betalas in till Pensionsmyndigheten , betalas ut i pension
med ett undantag:löner på över 519700 kr/år,
där går allt som betalas in över den summan direkt in i statskassan.
Vad säger man om detta?
Jo riksdagsmän/kvinnor är inte att lita på!
Vi måste kräva att den sociala avgiften som arbetsgivaren betalar in , används som det var tänkt.
Vill ni fördjupa er mer , finns det en utmärkt artikel i Proletären nummer 37.
Claes Truedsson